Альянс громадського здоров’я

English version

АЛЬЯНС ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» (далі – Альянс) є провідною недержавною професійною організацією, яка у співпраці з державними партнерами та громадськими організаціями здійснює істотний вплив на епідемію ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, вірусних гепатитів та інші соціально небезпечні захворювання в Україні шляхом надання фінансової й технічної підтримки відповідних програм, якими охоплено понад 250 000 найбільш уразливих груп населення, що є найвищим показником у Європі.

Альянс розпочав свою роботу наприкінці 2000 року у формі проекту міжнародної технічної допомоги в рамках Трансатлантичної ініціативи з профілактики ВІЛ-інфекції за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку та Європейського Союзу (2000–2004).

Як незалежна юридична особа, зареєстрований в Україні у 2003 році й набув повної управлінської самостійності у січні 2009-го. Альянс поділяє основні цінності та залишається членом глобального партнерства Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД – міжнародної благодійної організації, що об’єднує 33 організації з різних країн світу, з Секретаріатом у м. Хоув (Великобританія).

Альянс є офіційним співвиконавцем заходів Державної стратегії у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030 року, затвердженої Розпорядженням КМУ№ 1415-р 27 листопада 2019 р.

Наша місія – підтримка спільнот у протидії ВІЛ/СНІД, подолання поширення ВІЛ і пов’язаних з ним епідемій через впровадження ефективних моделей та послуг, зміцнення системи охорони здоров’я й соціальних послуг, посилення потенціалу вразливих спільнот.

Наше бачення – світ, у якому люди не інфікуються і не помирають від СНІДу, де спільноти здатні контролювати епідемію.

Проект (проектний напрямок) «Покращення якості та стійкості медикаментозного підтримувального лікування в Україні» впроваджується за фінансової підтримки Центрів контролю та профілактики захворювань США, згідно з Надзвичайним планом Президента США по боротьбі зі СНІДом (PEPFAR).

Метою проекту є надання адресної технічної допомоги програмам медикаментозного підтримувального лікування (далі –  МПЛ) в Україні та стимулювати їх розвиток задля покращення якості та стійкості програм і отримання довгострокових позитивних результатів у соціальній сфері та здоров’ї пацієнтів ЗПТ.

Цілі проекту:

  • Впровадження інноваційних моделей та підходів до розширення та розвитку МПЛ
  • Сприяння розширенню МПЛ в пріоритетних регіонах ПЕПФАР та на національному рівні
  • Покращення якості надання послуг та підвищення ефективності МПЛ
  • Запровадження моделі з надання інтегрованих послуг задля покращення доступу пацієнтів МПЛ до АРТ, ТБ профілактики/лікування та ПСС.

 

За 2016-2021 роки реалізації заходів проект розширив свою діяльність з 5 до 9 регіонів у 27 закладах, і сприяв загальному збільшенню кількості пацієнтів з 2400 до майже 7000 осіб, а відсоток ВІЛ-інфікованих пацієнтів на АРТ зріс до 97% в середньому, а на низці сайтів склав 100%. У 2023 році проект продовжить свою роботу.

На національному рівні проект бере активну участь та підтримує прогресивні зміни у нормативно-правових актах по ЗПТ та розробці сучасних стандартів і підходів у лікуванні, удосконалення законодавства у сфері надання допомоги наркозалежним, а також лікування ВІЛ та активності, пов’язані з пандемією COVID-19.

Досягнення проекту є можливими завдяки постійній реалізації низки активностей: впровадження мобільних амбулаторій, пацієнт-центрований підхід, мотиваційна підтримка персоналу сайтів та пацієнтів, підтримка функціонування інформаційної системи «Моніторинг соціально значущих хвороб», популяризація ЗПТ та АРТ, профілактика стигми та дискримінації, співпраця із іншими проектами СDC, технічна допомога сайтам, підтримка навчання персоналу сучасним стандартам і підходам лікування, залучення пацієнтських організацій до співпраці, адвокація та участь у вдосконаленні нормативних документів, змін у контексті реформування медичної галузі, в тому числі ЗПТ тощо.

Проект має підтримку МОЗ України, донора CDC, співпрацює із «Центром громадського здоров’я МОЗ України», іншими національними та регіональними стейкхолдерами, а також пацієнтськими організаціями. Впровадження проекту базується також на ефективній та довготривалій співпраці з БФ «Надія та Довіра», котрий допомагає у впровадженні адвокаційного компоненту та заходів, що спрямовані на захист прав пацієнтів МПЛ, профілактику стигми і дискримінації, підтримує роботу Національної Гарячої Лінії з питань наркозалежності та ЗПТ.  

Завдяки співпраці Альянсу та партнерів вдалося зберегти та розширити програму МПЛ в умовах війни. Усі проекти Альянсу сприяють забезпеченню безперервності лікування пацієнтів, а також частково переорієнтовані на першочергові потреби – забезпечення гуманітарних потреб пацієнтів (транспортування, продукти харчування, гігієнічні набори, медикаменти тощо).

Стратегія впровадження проекту відповідає основним засадам Регіонального операційного плану PEPFAR, Державній стратегії у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030 року та завданням Ініціативи FastTrackCities.