RU
UA


Альянс общественного здоровья

Альянс громадського здоров’я

Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» (до листопада 2015 року відомий як Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні») (далі – Альянс) є провідною недержавною професійною організацією, яка у співпраці з державними партнерами та громадськими організаціями здійснює істотний вплив на епідемію ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, вірусних гепатитів та інші соціально небезпечні захворювання в Україні шляхом надання фінансової й технічної підтримки відповідних програм, якими охоплено понад 250 000 найбільш уразливих груп населення, що є найвищим показником у Європі.

Альянс розпочав свою роботу наприкінці 2000 року у формі проекту міжнародної технічної допомоги в рамках Трансатлантичної ініціативи з профілактики ВІЛ-інфекції за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку та Європейського Союзу (2000–2004).

Як незалежна юридична особа, зареєстрований в Україні у 2003 році й набув повної управлінської самостійності у січні 2009-го. Альянс поділяє основні цінності та залишається членом глобального партнерства Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД – міжнародної благодійної організації, що об’єднує 33 організації з різних країн світу, з Секретаріатом у м. Хоув (Великобританія).

Альянс є офіційним співвиконавцем заходів Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018 роки, затвердженої Верховною Радою України 20 жовтня 2014 року.

Наша місія – підтримка спільнот у протидії ВІЛ/СНІД, подолання поширення ВІЛ і пов’язаних з ним епідемій через впровадження ефективних моделей та послуг, зміцнення системи охорони здоров’я й соціальних послуг, посилення потенціалу вразливих спільнот.

Наше бачення – світ, у якому люди не інфікуються і не помирають від СНІДу, де спільноти здатні контролювати епідемію.

Стратегічні цілі Альянсу на 2013–2020 роки

 1. Інновації. Розробка та просування ефективних програмних підходів у боротьбі з ВІЛ і пов’язаними з ним епідеміями в Україні та світі.
 2. Доступ. Забезпечення доступу до комплексних послуг, що ґрунтуються на доказах, для найбільш уразливих груп в рамках відповіді на епідемію ВІЛ та пов’язані з ним епідемії.
 3. Політики. Вплив на політику в сфері охорони здоров’я з метою забезпечення стабільності послуг, зниження стигми та захисту прав представників уразливих груп.
 4. Спільноти. Зміцнення потенціалу й мобілізація ключових спільнот з метою активного залучення та дієвої участі у протидії епідемії.
 5. Технічна підтримка. Впровадження ефективної системи технічної підтримки з метою розробки ефективних технічних підходів у відповіді на епідемію ВІЛ та пов’язані з ним епідемії в усьому світі.

«Покращення якості та стійкості медикаментозного підтримувального лікування в Україні» – проект, що впроваджується за фінансової підтримки Центрів контролю та профілактики захворювань США, згідно з Надзвичайним планом Президента США по боротьбі зі СНІДом (PEPFAR) в період з 01 лютого 2016 року по 31 січня 2021 року з бюджетом у розмірі $ 2 500 000.

Метою проекту є надання адресної технічної допомогу програмам МПЛ в Україні та стимулювати їх розвиток задля покращення якості та стійкості програм і отримання довгострокових позитивних результатів у соціальній сфері та здоров’ї пацієнтів МПЛ.

Основні цілі проекту:

 1. Визначення, опис, апробування та оцінка стійких моделей МПЛ.
 2. Покращення якості послуг та ефективності МПЛ.
 3. Впровадження інтегрованих моделей надання послуг (ТБ, АРТ та МПЛ, психосоціальний супровід).
 4. Покращення послуг із супроводу пацієнтів, які завершили/завершують МПЛ, впровадження моделей надання послуг.
 5. Підтримка розширення МПЛ в м. Києві та на проектних сайтах в інших пріоритетних регіонах PEPFAR.

Підхід:

Впровадження проекту базується на ефективній та довготривалій співпраці з ДУ «Центр Громадського здоров’я МОЗ України» (ЦГЗ), БО «Український інститут політики громадського здоров'я» (УІПГЗ), БО «Надія та Довіра» (НД) та ГО «Українська асоціація сімейної медицини» (УАСМ), що в свою чергу дасть змогу отримати максимальну користь від участі ключових партнерів. Основні зусилля Альянсу направлені на впровадження та координування основних програмних дій в 6 пріоритетних регіонах PEPFAR, розробку та впровадження моделей МПЛ, організацію надання інтегрованої допомоги, впровадження моделей підтримки пацієнтів, які завершили/завершують програму МПЛ, адвокацію впровадження ефективних моделей МПЛ на національному рівні. Залучення ЦГЗ до проекту сприяє організаційній та методологічній підтримці, забезпечення інституалізації МПЛ та удосконаленні законодавства. УІПГЗ надає допомогу в проведені оцінювання, розробці та впровадженні протоколів, керівництв та проведенні навчання. НД допомагає у впровадженні адвокаційного компоненту та заходах, які спрямовані на захист прав пацієнтів МПЛ. УАСМ координує заходи із навчання та залучення сімейних лікарів до програми МПЛ.

Стратегія впровадження проекту відповідає основним засадам Регіонального операційного плану PEPFAR, Загальнодержавної програми протидії ВІЛ/СНІДу на 2014-2018 р. та завданням Ініціативи Fast Track Cities.

Очікувані результати проекту:

 • Впроваджені, оцінені та поширені на національному рівні стійкі моделі МПЛ;
 • Покращена якість медичної допомоги шляхом навчання персоналу сучасним методам і підходам із медичного та психосоціального супроводу пацієнтів МПЛ, із акцентом на наданні інтегрованої допомоги;
 • Удосконалена нормативно – правова база по МПЛ;
 • Зменшено кількість існуючих бар’єрів та покращено доступ до МПЛ, особливо для ВІЛ-позитивних пацієнтів;
 • Усі ВІЛ-позитивні пацієнти на сайтах проекту отримують АРТ;